NL Tuinlabel-certificaat

🌿 Braat: Makers van Groenbeleving en NL Greenlabel 🌿

Speciale Vermelding in BN De Stem Tuinawards 🏆 Gisteren hebben we het genoegen gehad om samen met Lodewijk Hoekstra en het gedreven team van De Grote Tuinverbouwing, het prestigieuze NL Tuinlabel-certificaat te overhandigen aan Wil Bongers en Marion Pach. Een onderscheiding die hun toewijding voor duurzame tuinconcepten onderstreept. Het is opmerkelijk te vermelden dat hun innovatieve tuinontwerp hen vorig jaar een speciale vermelding opleverde in de BN De Stem tuinawards.

Wat is NL Greenlabel? 🌍 NL Greenlabel is de drijvende kracht achter het idee van een natuurinclusieve leefomgeving. Ze geloven sterk in de praktische toepassing van duurzaamheid, wat betekent dat alle initiatieven in de buitenruimte zowel concreet als meetbaar moeten zijn. Om dit te bereiken, heeft NL Greenlabel een uitgebreid kader ontwikkeld om alles, van planten en producten tot terreinen en regio’s, zowel kwalitatief als kwantitatief, te beoordelen. Door nauw samen te werken met een netwerk van groenvoorzieners, bouwbedrijven en kennisinstituten, wordt actief bijgedragen aan de realisatie van een groenere, gezondere en meer toekomstgerichte leefomgeving.

Het Belang van Labels 🏷️ De wereld van duurzaamheid is vaak complex en abstract. NL Greenlabel maakt dit concreet met hun verschillende labels. Deze labels geven een duidelijke indicatie van de duurzaamheid van gebieden, terreinen, tuinen, producten en planten. Het streven naar vergroening en verduurzaming wordt gekenmerkt door deze labels, die allemaal gebaseerd zijn op wetenschappelijk gefundeerde beoordelingsmethodes. Van het NL Gebiedslabel tot het NL Plantlabel, elk biedt een holistisch overzicht van duurzaamheidsaspecten, waardoor overheden, bedrijven en particulieren concreet actie kunnen ondernemen.

Onafhankelijke Beoordeling 📊 In plaats van complexe keurmerken en audits, hanteert NL Greenlabel een zorgvuldige, periodieke beoordeling, gebaseerd op door bedrijven of overheden verstrekte gegevens. Deze informatie wordt geanalyseerd door externe ingenieursbureaus en gevalideerd door de Wetenschappelijke Raad van Advies van NL Greenlabel. Dit zorgt voor een grondige en objectieve evaluatie.

Productcatalogus en Register Duurzame Leefomgeving 📔 Voor diegenen die zich specifiek willen richten op duurzame oplossingen, biedt NL Greenlabel zowel een productcatalogus voor de levende en duurzame buitenruimte als een Register Duurzame Leefomgeving. Dit register, gelanceerd op 31 oktober 2022, biedt een platform voor belanghebbenden om snel de kwaliteit van hun buitenruimtes te beoordelen en te optimaliseren.

De NL Omgevingsscan 🔍 Deze tool biedt een diepgaande analyse van verschillende ecologische thema’s, van hittestress en waterafvoer tot luchtkwaliteit en biodiversiteit. De rapporten bevatten zowel aandachtspunten als adviezen, waardoor stakeholders een concreet actieplan kunnen opstellen om de duurzaamheid van hun gebieden te verbeteren.

Door samen te werken met partners zoals Braat, makers van groenbeleving, streeft NL Greenlabel ernaar om duurzaamheidsinitiatieven niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk te bevorderen. Samen zetten we stappen naar een groenere toekomst! 🌱🍀