advies project grote oogst

🌍 Braat Makers van Groenbeleving: Voortrekkers in Duurzaamheid voor Bedrijventerrein Vijf Eiken – Heihoef 🌳

🏢 Een Knooppunt van Bedrijvigheid met een Visie 🔗 

Bedrijventerrein Vijf Eiken – Heihoef is meer dan zomaar een zakenlocatie; het vertegenwoordigt het hart van Oosterhout’s economie en gemeenschap. In een wereld waar duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal staan, slaan provincie, gemeente en ondernemers de handen ineen, met Braat als leidend adviseur. Samen met onze terreinlabel-experts en NL Greenlabel, werken we vastberaden aan een groene, duurzame toekomst voor dit gebied.

🌿 Het ‘Grote Oogst’ Initiatief 🍂 

Het ‘Grote Oogst‘ project is niet zomaar een ambitie; het is een revolutie. Als een van de 13 bedrijventerreinen in Brabant die zich hebben aangesloten bij dit provinciale initiatief, streeft Vijf Eiken – Heihoef naar een snelle transitie richting duurzaamheid. Een budget van €750.000 is toegewijd aan initiatieven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, intelligente mobiliteit en circulaire economie.

💡 Daadwerkelijke Stappen naar een Groene Toekomst 🌱 

Ons gedetailleerde plan voor Vijf Eiken – Heihoef is meer dan slechts woorden; het is een actieplan:

  • 🌱 Biovergister en Energyhub

  • Centraal in onze plannen staat een state-of-the-art biovergister-installatie die miljoenen m³ CO2-neutraal biogas kan genereren, waardoor het terrein zich opmaakt voor een energieneutraal toekomstbeeld. De Lokale Energyhub zal de distributie van deze duurzame energie faciliteren.

  • 💧 Klimaatadaptatie

  • Dankzij de innovatieve NL Omgevingsscan kunnen we de terreinomstandigheden nauwkeurig in kaart brengen. Dit stelt ons in staat om strategische gebieden te identificeren voor beplanting, wateropvang en biodiversiteit, waarmee we bijdragen aan het verminderen van de hittestress en stikstofuitstoot.

  • ♻️ Circulaire Economie

  • Onze haalbaarheidsstudie naar een waterrotonde onderzoekt hoe we het concept van “afvalwater als grondstof” kunnen implementeren, waardoor we een stap dichter bij een circulaire economie komen.

  • 🚗 Slimme Mobiliteit

  • In afstemming met de komende uitbreiding van de A27, verkennen we gezamenlijke vervoersstrategieën om verkeershinder en milieu-impact te minimaliseren.

🤝 Samen Sterker 🌟 

Zoals Gedeputeerde Erik Ronnes en Wethouder Dees Melsen hebben benadrukt, is deze samenwerking meer dan alleen een project; het is een visie voor de toekomst. Samenwerking tussen de bedrijfswereld, gemeenten en overheid is de sleutel tot het realiseren van significante, meetbare veranderingen.

🍃 Braat’s Rol in de Groene Toekomst 🌐 

Bij Braat Makers van Groenbeleving zijn we vereerd om een integraal onderdeel te zijn van deze transformatie. In samenwerking met NL Greenlabel zijn we vastberaden om Bedrijventerrein Vijf Eiken – Heihoef niet alleen te laten bloeien als bedrijfscentrum, maar ook als een baken van duurzaamheid. Onze gedeelde visie op economische groei, gecombineerd met ecologische verantwoordelijkheid, toont aan dat met samenwerking en innovatie alles mogelijk is.

sfeerimpressies / inspiraties vergroenen bedrijventereinnen